AndersAfscheid Nemen.nl

Afscheid nemen op een manier die past bij de overledene en nabestaanden.

Ga naar AndersAfscheidNemen.nl
Uitvaartlocaties • Direct beschikbaar

Over AndersAfscheidNemen.nl

Afscheid nemen op een manier die past bij de overledene en nabestaanden. Bekijk bijzondere uitvaartlocaties en aanvullende diensten.

Een bijzonder afscheid

AndersAfscheidNemen.nl is het allereerste onafhankelijke platform in de uitvaartbranche, waarbij vraag en aanbod direct bij elkaar worden gebracht. Een platform voor iedereen die een afscheid anders en meer persoonlijk wil invullen. Eerlijk, transparant en gratis toegankelijk voor iedereen.

Met veel plezier werken wij aan het optimaliseren en uitbreiden van ons platform. Hierbij hebben we ieder ons eigen werkgebied en expertise. Wij hopen dat het platform voor veel mensen een waardevolle bijdrage zal zijn aan een mooi en persoonlijk afscheid.

Ga naar AndersAfscheidNemen.nl

Belangrijke cijfers

>200
Locaties, ondernemers en diensten. Direct te boeken via AndersAfscheidNemen.nl.
22k
Bezoekers elke maand.
2
Actieve landen. Nederland en België.
99.999%
Uptime. Jouw vermelding is altijd online.

Ook adverteren op AndersAfscheidNemen.nl?